Natuur, landbouw, ecologie, geschakeld in het landschap

Natuurderij Keizersrande

Op een terp in de prachtige uiterwaarden van de IJssel bij Diepenveen ligt Natuurderij Keizersrande. Dit unieke en innovatieve project verenigt natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie. Elementen die in Nederland nog vaak als strijdig worden gezien, maar die in werkelijkheid perfect op elkaar aansluiten.

De ontwikkeling van de Natuurderij is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die de Nederlandse regelgeving biedt. “Wij zijn erin geslaagd om onze denkrichting te vertalen in een concreet ontwerp”, vertelt Jaap Starkenburg, directeur van de Stichting IJssellandschap. “Omdat we onze plannen hadden klaarliggen, kregen we een mooie kans binnen het project ‘Ruimte voor de rivier’. Deze plannen zijn gebaseerd op de wens en gedachte dat je als boer ook natuur kunt ontwikkelen en beheren. Natuurbeheer en voedselproductie zijn in de afgelopen jaren steeds verder uit elkaar gedreven, maar zouden eigenlijk hand in hand moeten gaan. Dat is immers veel duurzamer.”

De boerderij werkt volgens het concept ‘boeren voor natuur’.

Schijnbaar strijdige belangen verenigd

Op Natuurderij Keizersrande komen natuur, landschap, educatie en waterbescherming samen. Deze elementen worden bij elkaar gehouden door een nieuw beheertype dat zich kenmerkt door een kringloopsysteem. “Het is een bijzonder project”, zegt de heer Starkenburg.“


Ondernemer Annette Harberink werkt met wat Moeder Natuur ‘in huis’ heeft. Zij melkt haar Maas-Rijn-IJssel-koeien die grazen in de uitgestrekte uiterwaarden. Door deze extensieve vorm van beweiding kunnen vele soorten planten en dieren hier gedijen. En is het nog aantrekkelijk bovendien! Het is wel een wonder dat de Natuurderij er staat. Allen, waaronder overheden, hebben zich bijzonder ingespannen om dit te bereiken. Een resultaat om trots op te zijn!”

Natuurderij Keizersrande laat zien wat samenwerking tussen particulier en overheden kan opleveren in het samengaan van functies in één boerenbedrijf! Wij zijn trots op het resultaat.”
Het ontwerp van de boerderij is geïnspireerd door de voormalige steenfabrieken langs de IJssel. Het hout voor de bouw komt uit het naastgelegen bos.

Kwaliteitswinst

  • Duurzame bedrijfsvoering met natuurlijke samenloop van landbouw met natuur, landschap, ecologie, economie, educatie en waterbeheer
  • Rijke flora en fauna

Project specificaties

Categorie Agrarisch
Locatie IJsseldijk 35, Diepenveen, gemeente Deventer
Eigenaar Stichting IJssellandschap
Betrokken partijen Annette Harberink (boerin), overheden (Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, waterschap DOD, gemeente Deventer), Van Paridon X de Groot landschapsarchitecten
Architect DAAD Architecten b.v., Beilen
Transformjaar 2013
Nieuwe functie Landgoed met biologisch dynamisch agrarisch bedrijf, natuurbeheer, waterbeheer, recreatie en educatie
Meer informatie http://www.keizersrande.nl/
https://www.ijssellandschap.nl/natuurderij/
http://www.daad.nl/ontwerp/projecten/natuurderij-keizersrande-2/

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… Lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

ontdek hoe