Forse bedrijfsuitbreiding die nauwelijks opvalt

Klein Kromhof

Aan de Daarlerweg in Daarlerveen staat het snelgroeiende bedrijf Klein Kromhof Houtvezels/Jekro Houtpellets. Om de groei te kunnen bijbenen is er behoefte aan twee zaken: een andere opzet van het productieproces en een grotere opslagcapaciteit. Uitbreiding van het bedrijfsperceel is daarom noodzakelijk.

De goede staat van de bedrijfsgebouwen, gevoegd bij de reeds gedane investeringen, maakten dat uitbreiding op de bestaande locatie de enige realistische mogelijkheid is. Het voornemen is om 5000m2 aan nieuwe bedrijfsbebouwing te realiseren op een aanvullend stuk grond van 1,4 hectare. Daarnaast wordt er een biomassacentrale gebouwd voor de duurzame opwekking van energie.

De regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) maakte deze bedrijfsuitbreiding mogelijk. Als compensatie heeft Klein Kromhof Houtvezels elders in Daarlerveen een bedrijfsperceel gesloopt en ingericht als cultuurgrond. Daarnaast zorgt een groene zone rondom het bedrijf voor goede landschappelijke inpassing. Op deze manier is de uitbreiding van het bedrijf volledig in balans met de investering in ruimtelijke kwaliteit.

Groene entree van het bedrijf.

Investering in uitbreiding én ruimtelijke kwaliteit

Het KGO-project is goed bevallen. “De gemeente Hellendoorn heeft continu meegedacht en -gewerkt. Daarin zit de grootste meerwaarde”, zegt Jeroen Klein Kromhof. “Er is respect voor elkaars belangen en de plannen zijn in goed overleg opgesteld. Daardoor hebben we de procedure zonder enige hinder doorlopen.” Of de investering in ruimtelijke kwaliteit in verhouding staat tot de gefaciliteerde ontwikkeling? “Zonder twijfel.”

Je moet het samen doen. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeente continu meedenkt.”
Het bedrijf is ingepast met een royale groenstrook.

Kwaliteitswinst

  • Goede landschappelijke inpassing door groene zone rondom
  • Duurzame energieopwekking
  • Sloop van een bedrijfsperceel.

Project specificaties

Categorie Werken
Locatie Daarlerweg 1, Daarlerveen, gemeente Hellendoorn.
Eigenaar Klein Kromhof Houtvezels b.v.
Transformjaar 2017
Nieuwe functie Uitbreiding bedrijfsgebouwen met 5000 m2 en landschappelijke inpassing, verplaatsing woning, sanering bedrijfslocatie met 1740m2 bebouwing aan de Brugstraat 17 Daarlerveen.
Meer informatie https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0163.BPDVDRLRWGBRUGSTR-VG01/b_NL.IMRO.0163.BPDVDRLRWGBRUGSTR-VG01_tb2.pdf

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… Lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

ontdek hoe