Levendig en groen woon- en werkerf op een voormalige veehouderij

Aannemersbedrijf Kobes Almelo

Als eigenaar van een aannemersbedrijf had Gerard Kobes drie opslagloodsen in gebruik verspreid over de stad Almelo. Met zijn vrouw Maud woonde hij in de binnenstad. Bij beiden ontstond de wens om in de rust en in het groen te wonen. Dus gingen ze op zoek naar een nieuw thuis waar wonen en werken samen konden komen.

In de zomer van 2011 reed Gerard per toeval langs de toenmalige boerderij aan de Entersestraat in Bornerbroek en zag een te koop-bord in de tuin. Na een stevige onderhandeling kochten ze de boerderij met omliggende stallen. Afgesproken werd dat de koop pas definitief zou worden als de bestemmingsplanwijziging was vastgesteld.
Wijziging van het bestemmingsplan
Dat de bestemming ‘agrarisch’ gewijzigd moest worden in ‘bedrijf met dienstwoning’ werd al snel duidelijk. Gerard maakte een schets van zijn eerste ideeën over het erf, en informeerde bij de gemeente Almelo naar de mogelijkheden. Daar kreeg hij (historische) kaarten van het kavel. En de mededeling dat hij bij de planvorming rekening moest houden met de landschappelijke waarden van de omgeving. Ook gaf de gemeente aan dat van de 400 m2 aan stallen, na sloop, voor maximaal 300 m2 mocht worden teruggebouwd.

Planuitwerking erfinrichting
Vervolgens gaven Gerard en Maud bureau BJZ.nu de opdracht om hen te begeleiden in de procedure. Uit hun eerste beleidsanalyse werd duidelijk dat zowel de gemeente Almelo als provincie Overijssel, met het VAB beleid en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, ontwikkelingen in het buitengebied stimuleert, mits deze samengaan met een impuls voor de kwaliteit van het landschap.
Samen met dit bureau en met bouwkundig bureau Erwin Meinders kwam een plan tot stand. Dat plan omvatte onder meer de sloop van twee varkensstallen en de verbouwing van de werktuigenloods tot nieuwe opslagloods. De voormalige ligboxenstal is nu in gebruik als werkplaats. Het vooraanzicht van de woonboerderij bleef behouden.

gerenoveerde ligboxenstal is nu de werkplaats.

Tussen wal en schip
Gerard en Maud betaalden alle investeringen uit eigen zak. “Hoewel er wel subsidies beschikbaar waren, zaten wij in een situatie waarin wij telkens niet aan de subsidievoorwaarden voldeden”, vertelt Gerard. Zo stonden ze tijdens de verbouwing nog niet ingeschreven op het nieuwe adres. Daardoor konden ze geen aanspraak maken op subsidie voor verduurzaming van de woning. Ook van de regeling voor asbestsanering (van stallen) konden zij geen gebruik maken. Op het moment van de aanvraag was de bestemming immers niet meer ‘agrarisch’. “Dit liet ons wel zien dat er geen sprake is van maatwerk bij de subsidieverstrekkers. Dat was financieel wel lastig, want het eindresultaat, een toekomstbestendige woning met daken zonder asbest, is hetzelfde”.
Ruimtelijke kwaliteit
Het karakteristieke vooraanzicht van de boerderijwoning bleef behouden. Om het perceel nog meer op te laten gaan in het landschap, is geïnvesteerd in de groene ruimte. Het ontwerp van het erf, en met name de landschappelijke inpassingsmaatregelen, werd een paar keer afgekeurd door de gemeente en moest meerdere keren worden bijgeschaafd. Samen met Landschap Overijssel is gekeken naar hoe landschappelijke elementen aan het erf konden worden toegevoegd. Zo is de aangrenzende houtwal uitgedund en zijn fruit- en notenbomen en streekeigen planten aangeplant. Met subsidie uit de toenmalige regeling Groene en Blauwe Diensten.
Anderhalf jaar hard werken
In mei 2012 werd het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld. De sloop en inpandige verbouwing van de woning kon beginnen. In september 2013 was alles klaar en trokken Gerard en Maud in de woning. “We hebben verschrikkelijk hard gewerkt”, vertelt Maud. “Het was een project van de lange adem en het besluit dit te doen had ook zeker te maken met dat we veel zelf konden doen”.

Collage van sloop naar nieuwbouw.

"Andere mensen die ook een dergelijk project overwegen, zou ik mee willen geven goed aan je eigen energie te denken. Niet door te beunen ’s avonds ten koste van alles. Dat hebben wij ook niet gedaan en daarom kijken we met plezier terug op die periode!”.

"Levendig en groen woon- en werkerf op een voormalige veehouderij"”
karakteristieke voorgevel is intact gebleven na renovatie

Kwaliteitswinst:
  • Landschappelijke inpassing
  • Aantrekkelijk woon- en werk erf in plaats van verpauperde schuren
  • Veelzijdige erfbeplanting
  • Verbouwde loodsen in streekeigen sfeer

Project specificaties

Categorie Werken
Locatie Entersestraat 12, Bornerbroek (gemeente Almelo)
Eigenaar Gerard en Maud Kobes
Betrokken partijen Landschap Overijssel, Gemeente Almelo
Transformjaar 2012-2013
Nieuwe functie woning met aangrenzende bedrijfsruimte
Meer informatie http://www.kobesalmelo.nl

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… Lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

Ontdek hoe