Streekeigen droomwoningen op typisch Twents knooperf

Liebrand

Wonen in het ideale huis in een prachtig buitengebied hoeft geen droom te blijven. De familie Liebrand-ter Maat uit Losser kocht een boerderij met grote veeschuren om deze te transformeren tot de droomwoning die zij altijd al voor ogen hadden. Met de Rood voor Rood-regeling werd hun ideaal werkelijkheid.

De nieuwe woningen zijn ontworpen naar voorbeeld van Twentse boerderijen.

Op basis van de Rood voor Rood-regeling zijn er verschillende maatregelen getroffen ter compensatie van de verkregen ontwikkelruimte. Deze versterken de ruimtelijke kwaliteit van de locatie. Zo is er een Twents Knooperf gerealiseerd in ruil voor de sloop van 2.500 m² landschap ontsierende bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning. Op dit Knooperf staan nu twee landschappelijk ingepaste woningen met bijgebouwen. De 5 hectare agrarische grond eromheen is ingericht met streekeigen materialen en beplanting. Bovendien is er bij de beek een voorziening voor waterretentie aangelegd.

Over onbegane paden naar uitstekend resultaat

Als eerste initiatiefnemer voor een Rood voor Rood-ontwikkeling in de gemeente Losser kreeg de familie Liebrand-ter Maat aanvankelijk te maken met kinderziektes. Dat de gemeente óók ongebaande paden moest betreden, was merkbaar in kleine tegenstrijdigheden. Toch is de ontwikkeling in rap tempo uitgevoerd: “Wij hebben het proces als goed ervaren en het eindresultaat heeft onze dromen overtroffen”, aldus de heer en mevrouw Liebrand. Zij staan dan ook positief tegenover deze ervaring: “De ontwikkeling krijgt van ons een dikke 9. Rood voor Rood is fantastisch.”

Het eindresultaat heeft onze dromen overtroffen. Rood voor Rood is fantastisch.”
Het erf ligt nabij de kern Losser, op de voorgrond de omgelegde beek met nieuwe natuur.

Kwaliteitswinst

  • Twents knooperf
  • Karakteristieke vormgeving van de woning
  • Sloop lelijke gebouwen
  • Landschappelijke inpassing: streekeigen erfbeplanting
  • Omlegging en waterretentie van de beek

Project specificaties

Categorie Wonen en Rood voor Rood
Locatie Nitertweg Losser
Eigenaar Familie Liebrand
Architect Eelerwoude landelijk adviesbureau en rentmeesterskantoor
Transformjaar 2009
Nieuwe functie Twee vrijstaande woningen
Meer informatie https://www.eelerwoude.nl/project/rood-voor-rood/

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… Lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

ontdek hoe