Sloop maakt ruimte voor rustiek woonerf op landgoed

Erve Nijland

Erve Nijland - een voormalig agrarisch erf in Hof van Twente - is volledig gerestaureerd en getransformeerd tot een zogenaamd knooperf met drie wooneenheden. Het erf is bij een ruilverkaveling aangekocht door het landgoed Nijenhuis en Westerflier, die het vervolgens heeft aangepakt met behulp van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).

“Met behulp van gemeentelijke en provinciale regelingen zoals de KGO, konden de landschap ontsierende schuren op het landgoed gesloopt worden. Dit om er een kwalitatief hoogwaardig woonerf van te maken. Hierbij is ook de waardevolle woonboerderij gerestaureerd”, vertelt Albert graaf Schimmelpenninck, mede-eigenaar van landgoed Nijenhuis en Westerflier.

Het erf ligt op een knooppunt van oude routes die het erf verbindt met de boerderijen in de omgeving, vandaar de naam knooperf.

Verbinding met landgoed

Het is één van de eerste knooperven in Overijssel waarbij alle wooneenheden in gebruik zijn. Albert graaf Schimmelpenninck: “Naast de nieuwe functie van het erf en de restauratie van de waardevolle bebouwing, is het ook belangrijk voor ons dat het ontwerp van de inrichting, bebouwing en nieuwe padenstructuur ervoor zorgt dat het erf nu ook is verbonden met het landgoed.”

Leegstand aanpakken
“We staan voor een enorme opgave met betrekking tot leegstand van landschapsontsierende bebouwing in het buitengebied”, zegt Albert graaf Schimmelpenninck. “Leegstand levert verpaupering op en illegale functies die we niet willen. We moeten vaart maken om deze opgave op een kwalitatief goede wijze op te pakken.”

Met de juiste expertise kunnen we de gewenste ruimtelijke kwaliteit behalen.”
De twee nieuwe schuurwoningen zijn voorzien van een sedumdak.

Kwaliteitswinst

  • Nieuwe (woon)functie knooperf
  • Restauratie van waardevolle bebouwing
  • Sloop van lelijke gebouwen
  • Aanleg paden
  • Ontwerp verbindt erf en landgoed

Project specificaties

Categorie Landgoederen
Locatie Erve Nijland, oude Borculoseweg Diepenheim, gemeente Hof van Twente
Eigenaar Landgoed Nijenhuis Westerflier
Architect Ten Dam Architecten, Diepenheim, en Henry Betting architect b.n.a.
Transformjaar 2012
Nieuwe functie Vijf woningen op voormalig boerenerf
Meer informatie https://www.youtube.com/watch?v=bXG7TbCotc8

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… Lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

ontdek hoe