Van voormalig varkensbedrijf naar vier woningbouwkavels

varkenshouderij in Lemelerveld

De varkensfokkerij van Jan Hulsman, bestaande uit meerdere kleine afdelingen (schuren), was niet meer van deze tijd. Dat gold ook voor de bedrijfsgebouwen, want de helft van de stallen dateerde van vóór 2000 en was aan groot onderhoud toe. Vervanging van het dak loonde zich niet meer, en ook in de vloer van de stallen bleek asbest te zitten. Inmiddels naderde Jan de 65-jarige leeftijd, maar het bedrijf was nog steeds zijn lust en zijn leven.

“Al mijn energie stopte ik in mijn bedrijf. Het is mijn hobby. Ik kan de hele dag door de stallen lopen om te kijken of alles gezond en in orde is.” Toch doemde het idee op om zijn bedrijf af te bouwen, ook vanwege het ontbreken van een opvolger. Ook zijn zoektocht naar gegadigden voor verkoop van het bedrijf leverde niets op.
In 2017 stopte Jan met een aantal bedrijfsactiviteiten, zoals de aanvoer van jonge varkens, en begin 2018 met inseminatie. De laatste biggen verkocht hij zodra ze volgroeid waren.

Nadenken over Rood voor Rood

Bij een collega-varkensboer kwam de Rood voor Roodregeling’ ter sprake. Die zei: “Dat is ook wat voor jou.” “Toen ben ik erover na gaan denken. Een opvolger had ik niet. Dit was misschien wel de oplossing.” De Rood voor Roodregeling leek inderdaad heel interessant. Helaas liep ook deze laatste mogelijkheid op niets uit, omdat de aangrenzende grond al was aangekocht voor nieuwbouw. De benodigde bedrijfsuitbreiding was daarmee van de baan.

Bedrijfsbeëindiging

Dit leek onafwendbaar, en uiteindelijk kwam Jan uit op eventuele sloop. Eind 2016 ging hij daarover om de tafel met zijn financieel adviseur en met de gemeente Dalfsen. Tijdens het hele proces keek de financieel adviseur van Jan mee. Hij berekende hoe Jan uit de kosten kon komen. Bedrijfsbeëindiging heeft namelijk fiscale gevolgen, en de opbrengsten van nieuwe woningbouwkavels ook. Vaak komt er bij zo’n traject ook meer kijken dan asbestsanering. De gemeente keek nauwlettend mee, ook naar de sloopoffertes. Pluspunt was dat er rekening werd gehouden met het verlies van de stallen die nog wel bedrijfswaarde hadden. Ook kon Jan zijn voordeel doen met een aantal andere regelingen voor varkenshouders. Daar moest hij allemaal rekening mee houden.

Stoppen met zijn bedrijf deed Jan niet zomaar. “Dat doet je wat! Ik ben op mijn 15e, 16e jaar begonnen. Mijn vader overleed vroeg. Toen hadden we vijf koeien en zeven zeugen en 700 kippen. Straks komt er een lege plek voor mij. Maar ik blijf wel in beweging.”

Heel veel werk in uitvoering op het erf

Bestemmingsplan wijzigen

Bedrijfsbeëindiging betekende een bestemmingsplanwijziging voor zijn terrein. Met behulp van een stappenplan, en met de nodige inspanning van de gemeente, was dit na twee jaar rond. Daarop is een ‘maatwerk’-bestemmingsplan opgesteld.


Nieuw toekomstbeeld

In ruil voor de bedrijfsbeëindiging en sloop kreeg Jan 4 woonkavels toebedeeld. Die moet hij echter zelf verkopen via een makelaar. Op één ervan gaat hij zelf wonen. Daarvoor heeft hij alvast een architect in de arm genomen. Jan is opgelucht en tevreden: “Nu kan ik mijn stallen slopen en krijg ik er met een gesloten beurzen vier woonkavels voor terug. We gaan snel saneren. Begin 2019 ziet het er hier heel anders uit.”

Tot slot

“In onze omgeving zijn er meer mensen met een asbest dak. Ze wachten het allemaal af, ook al weten ze dat de verzekering omhooggaat. Ik ben blij dat ik heb doorgepakt. Zo ben ik ook. Als het moet, dan moet het.”

We hadden op advies van de gemeente alle buren uitgenodigd voor de koffie. We hebben ze verteld dat we onze schuren gaan slopen. Er waren geen bezwaren.”
Erf van Hulsman in het landschap

Kwaliteitswinst

  • sanering van asbestdaken, van 4.100 m2 stallen
  • aantrekkelijk woonerf in plaats van verouderde schuren
  • ruimte voor woningen in het buitengebied
  • verbetering van de leefomgeving door het eind aan stankoverlast en uitstoot van ammoniak

Project specificaties

Locatie Lemelerveld, gemeente Dalfsen
Eigenaar Jan Hulsman
Betrokken partijen financieel adviseur Flynth, gemeente Dalfsen
Transformjaar 2017-2019
Nieuwe functie vier woonkavels

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

Ontdek hoe