Zelf aan de slag

Heb je zelf een idee? Wil je jouw droom waarmaken en je toekomstige woning of bedrijfje realiseren in het groen?
Of wil je aan de slag met jouw (boeren)erf en zoek je naar nieuwe kansen, een nieuwe impuls?
Zodat jouw erf weer tot bloei komt?
Maar weet je niet waar je moet beginnen? En wat er allemaal bij komt kijken?

Het proces in 5 stappen

Het hele proces van verandering in een notendop. Van idee tot realisatie. Lees hieronder de uitleg per stap.

Download stappenplan
Het proces in 5 stappen
Een idee omgezet in een schets van een architect of ontwerper.

Stap voor stap

1

Om te beginnen

Om te beginnen
Situatie a.: Er ligt al een plan, idee, droom.
Om te beginnen benader je jouw gemeente.
De gemeente:
• kan het beste inschatten of er ruimte is voor jouw idee
• weet wat er speelt, en wat de speelruimte en specifieke stappen voor jouw plannen zijn
• helpt je ook verder, denkt met je mee. Dan weet je snel of je ermee verder kan, en wat daarvoor moet gebeuren
• kan je ook alles vertellen over voorwaarden en vergunningen. Dus als je groen licht hebt van je gemeente, kun je je idee verder uitwerken en vormgeven
• geeft je de vervolgstappen door. Let op: de stappen kunnen dus soms per gemeente wat afwijken
• geeft je meestal een vast aanspreekpunt/coach waar je terecht kunt met je vragen,
• geeft je informatie over wie je kunt benaderen voor het maken van een schetsontwerp.
In deze stap ga je in overleg met de omgeving. Ook de financiële haalbaarheid van jouw plan ga je na in deze stap. In deze stap maak je je eerste schets zover klaar dat hij geschikt is voor de volgende stap: principeverzoek.

Situatie b.: Er is nog geen duidelijk toekomstbeeld voor een (boeren)erf.
Om te beginnen benader je jouw gemeente en vraagt naar de erfcoach of bel je zelf met de erfcoach
De erfcoach kan samen met jou de toekomst van je erf scherper maken, door:
• contact op te nemen met de gemeente over de beleidsthema’s en (subsidie)
mogelijkheden
• aanvullende specifieke deskundigheid te bespreken en daarnaar door te verwijzen
• alle opties voor jouw erf op de rij te zetten
• de beste keuze(s) te helpen maken die passen bij jouw erf én bij jou
• mee te denken over vraagstukken als: sloop of nieuwe functie(s), asbestsanering, een duurzamere bedrijfsvoering en/of energievoorziening, ontwikkeling of beëindiging van jouw bedrijf
• een Plan van Aanpak voor jouw erf op te stellen.
Daarnaast kan een erfcoach begeleiding bieden op het persoonlijke vlak, zoals: (zorgen over) financiën, omscholing, toekomstperspectief

In deze stap ga je passende en haalbare keuze(s) voor jouw erf maken en deze verder uitwerken tot een Plan van Aanpak waarmee je naar de gemeente gaat voor de volgende stap: principeverzoek. Ook informeer je de omgeving.

2

Naar een ontwerp

Je hebt je schetsontwerp of Plan van aanpak voor jouw erf, klaar voor beoordeling door de gemeente. Als dit positief uitvalt:

  • kun je verder met de uitwerking van je schetsontwerp tot een beeldend inrichtingsplan,
  • vraag je een bestemmingsplanwijziging aan bij de gemeente,
  • lever je daarvoor de benodigde onderzoeken en rapporten aan,
  • maak je samen met de gemeente de balans op voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit van jouw plan,
  • zoek je daar de deskundigheid van de ervenconsulent, een (landschaps)architect, ontwerper of bouwkundig bureau bij.
De gemeente geeft aan of er ook water-, bodem- geluid, of ander onderzoek nodig is. Ook wordt de afspraak gemaakt dat eventuele planschade voor jouw rekening komt. In veel gevallen zal de gemeente ook een aantal van deze afspraken met je vast leggen in een overeenkomst. Je bent dan al ongeveer een goed half jaar op weg.

Zorg voor een realitisch plan en verzamel een enthousiast team”
3

Bestemmingsplanwijziging

Je hebt groen licht, de gemeente komt in actie. Er is namelijk een bestemmingsplan, of een wijziging op het geldende bestemmingsplan, nodig om jouw plan mogelijk te maken. Als het goed is, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Dat betekent groen licht voor jouw plan. Op naar de volgende stap: de omgevingsvergunning. In deze fase kan je al starten om ook je bouw- en sloopplan, dat nodig is voor de omgevingsvergunning, verder uit te werken.

Jouw plan ligt als ontwerp bestemmingsplan(wijziging)ter inzage. In die periode kunnen omwonenden en anderen hun reactie over jouw plan melden. Als de procedure succesvol is doorlopen, stelt de gemeenteraad de wijziging van het bestemmingsplan vast. Jouw plan past daar nu in. Wel kunnen belanghebbenden die gereageerd hebben nog 6 weken beroep instellen tegen het plan. Pas na deze termijn is het bestemmingsplan ook echt werkend.
In de tussentijd:

  • werk je jouw plan verder uit tot een sloop- en bouwplan. Dat doe je samen met een architect en/of een bouwkundig adviesbureau,
  • doe je de eventuele sloopmelding,
  • bereid je de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor.

4

Omgevingsvergunning

De bestemmingsplanwijziging is vastgesteld. Dan dien je de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. De gemeente gaat daarmee aan de slag.
De gemeente stelt de omgevingsvergunning op en komt in actie voor de vergunningverlening. Als alles goed is, verleent de gemeente de omgevingsvergunning. Na verlening volgt nog wel een termijn van zes weken waarbinnen belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken.

5

Slopen, bouwen, aanplanten en inrichten

Alle seinen staan op groen, alle vergunningen zijn op zak. Het echte werk kan nu beginnen!
De schop gaat in de grond, de shovels rijden voor, kortom, alle sloop- en bouwwerkzaamheden, beplanten en inrichten van het terrein, komen op gang.
Met als eindresultaat: jouw plan, droom, is werkelijkheid geworden. Of: jouw erf is weer tot bloei gekomen en is klaar voor de toekomst.
Je bent dan meestal zeker een jaar verder sinds het eerste gesprek met de gemeente. Er wordt veel van je geduld gevraagd.
Maar, het resultaat mag er zijn!

Het traject kost veel tijd, maar is het dubbel en dwars waard!”

Wat doet een erfcoach, en waar vind ik die? Hoe zit het met het adviesvoucher van de provincie?

Handige links

Direct beginnen?

Heb je al een concreet idee voor ogen? En wil je een start maken? Kijk op de contactpagina wie je het eerst kunt benaderen, en wie jou verder kan helpen bij het traject naar de uitvoering.

Neem contact op