Groene stroom in een groene strook

Groene Weuste

Met de aanleg van zonnepark De Groene Weuste had de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter een duidelijk doel voor ogen: de gemeente Wierden duurzamer en groener maken. Dit is het eerste Overijsselse zonnepark dat tot stand is gekomen vanuit een inwonersinitiatief. Op 1 maart 2018 is De Groene Weuste in gebruik genomen.

Het rendement van het zonnepark komt deels beschikbaar voor initiatieven vanuit de gemeenschap.

Meer plant- en diersoorten plus energiebesparing

Rondom het terrein is een groenstrook van zes meter aangelegd. De extra brede paden in het veld tussen de zonnepanelen maken de grond geschikt voor de teelt van paardenhooi. Daarvoor is een speciaal grasmengsel gebruikt, zodat de variëteit in plant- en diersoorten toeneemt. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met energiebesparing.

Naast de bouw van De Groene Weuste is er de ambitie om in de toekomst nog grotere zonneparken aan te leggen en andere lokale initiatieven te laten delen in de opgedane ervaring en kennis.

Dit is het eerste zonnepark dat tot stand komt vanuit een inwonersinitiatief. Het is een park van, voor en door Wierden”
Vanzelfsprekende omvorming van weiland naar zonnepark.

Kwaliteitswinst

  • Duurzame energie
  • Groene dorpsrand
  • Plaatselijke werkgelegenheid

Project specificaties

Categorie Nieuwe energie
Locatie Weuste Noord, Wierden
Eigenaar De Groene Weuste BV
Betrokken partijen Stichting Duurzame Energie Wierden Enter en 20 andere partijen
Architect Initiatievenmakelaar van Natuur en Milieu Overijssel
Transformjaar 2018
Nieuwe functie 4,5 ha. zonnepark met 13.400 panelen voor 4 MegaWatt
Meer informatie http://www.zonneparkwierden.nl

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… Lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

ontdek hoe