Melkveehouderij werd een ideale woon- en bedrijfslocatie

Bedrijfslocatie Van Remmen

Op een stuk agrarische grond in Wijhe vond Ton van Remmen zijn ideale woon- en bedrijfslocatie. Met uitzicht op de weilanden woont hij hier met zijn vrouw en kinderen en runt hij zijn bedrijf in UV-apparatuur. Een impuls geven aan de landschappelijke kwaliteit van het erf was een belangrijk uitgangspunt bij deze ontwikkeling.

Hoe het begon
Het bedrijf van Ton van Remmen groeide en daarom moet hij op zoek naar een nieuwe locatie met voldoende eigen opslagruimte. Ton had de grote wens om op hetzelfde terrein te werken en te wonen, met uitzicht over weilanden. Hij voelt zich thuis in het buitengebied. Daarom zag hij het niet zitten om zijn bedrijf op een bedrijventerrein te vestigen.
Tijdens zijn zoektocht in 2006 stuitte hij op een prachtige plek in Boerhaar. Toevallig bleek het erf beschikbaar te komen. Het erf van het voormalig melkveebedrijf bestond uit een voormalige bedrijfswoning, een aangebouwde bedrijfsruimte met gedeelde woonfunctie, een kapschuur (248m2), een damwandloods (196m2) en berging met een kippenhok. Met het voorlopig koopcontract in de hand ging hij aan de slag en nam een adviseur in de arm met kennis van het VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bedrijven) en de Natuurschoonwet (NSW).
Er moest nog heel wat gebeuren voordat Ton van Remmen met zijn gezin in het gerenoveerde bedrijfsgebouw trok en voordat zijn nieuwe bedrijfspand er stond.

Het nieuwe bedrijfsgebouw van de firma Van Remmen

Samenwerking voor een totaalplan
Al in een vroeg stadium legde hij contact met de gemeente Olst-Wijhe en de provincie om zijn eerste ideeën door te spreken. En ook om de balans rond ruimtelijke kwaliteit op te maken. Gedurende het hele proces had hij één vast aanspreekpunt bij de gemeente. Door samenwerking met de gemeente, de provincie, een landschapsadviseur en een bouwkundig adviseur, kwam een totaalplan tot stand voor de functiewijziging van het erf. Zo omvatte het plan onder meer de omvorming van 1,5 ha. landbouwgrond naar bos- en natuurterrein, aanleg van houtwallen, de verbouwing van het oude bedrijfsgebouw tot woonhuis, sloop van een oude damwandloods en lelijke schuren, en de sanering van asbestdaken. En uiteindelijk uiteraard ook de bouw van een nieuw bedrijfspand. Het ontwerp daarvan paste in het landschap. Ook was het ontwerp van het erf in lijn met het VAB-beleid van de provincie en de gemeente. Tot slot kocht hij additioneel 3,5 ha. omliggende grond aan waar hij een stevige kwaliteitsverbetering realiseerde.


Ruimtelijke kwaliteit
De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bestond onder andere uit de aanleg van een haag met knotbomen, een hakhoutperceel, een hoogstamboomgaard, een laan van winterlinden, een rij knotbomen met meidoorn, verbetering van de akkerranden, aanleg van een bos, en verhogen van de waterkwaliteit van de vijver. Daarnaast is het nieuwe bedrijfsgebouw in een streekeigen sfeer ontworpen, met de aanblik van de oude kapschuur.


Het proces - 3 vliegen in één klap
De stappen ‘principeverzoek’, ‘bestemmingsplanwijziging’ en ‘omgevingsvergunning’ zijn in één keer doorlopen. Het plan voldeed meteen al bij het principeverzoek aan het gemeentelijke beleid en het VAB-beleid. In een half jaar tijd doorliep Van Remmen het hele proces, en konden de sloop- en bouwwerkzaamheden starten.
Al met al heeft de voormalige melkveehouderij tegenwoordig een landgoedkarakter, met een nieuw bedrijfsgebouw, een opslagruimte en een woonhuis op het erf, en daar omheen een stuk grond van ca. 5 ha.

Wonen en werken met uitzicht over de weilanden. Mooier kan het niet.”

kwaliteitswinst

  • landschappelijke inpassing, o.a. met aanleg van houtwallen
  • landgoedkarakter
  • natuurbeleving
  • vervanging van vervallen schuren door een aantrekkelijk woon- en werkerf

Project specificaties

Categorie Werken
Locatie Hooglandweg 3a, Wijhe
Eigenaar Ton van Remmen
Betrokken partijen Bouwkundig adviseur, adviseur Landgoed Gerrit Jan Liet, gemeente Olst-Wijhe
Architect Eigen ontwerp, in samenwerking met Bert-Jan Elfrink
Transformjaar 2006-2007
Nieuwe functie woning met aangrenzende bedrijfsruimte
Meer informatie http://www.vanremmen.nl

Zelf aan de slag?

Een eigen droom? Idee? En dan ook nog de ‘drive’ om het te realiseren? 
Hoe je zelf aan de slag kunt. Waar je rekening mee moet houden / Wat je moet weten. Welke (hulp)middelen je daarvoor nodig hebt . Wie je in ieder geval moet benaderen. Wie je daarnaast nog meer om advies kunt vragen… Lees je allemaal op de pagina ‘Zelf aan de slag’.

Ontdek hoe